DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU!

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Klub jest czynny codziennie w godzinach 7 – 21 (dotyczy również świąt), z możliwością wcześniejszego/późniejszego otwarcia lub zamknięcia.

 2. Z oferty klubu mogą korzystać wszystkie chętne osoby bez przeciwskazań zdrowotnych.

 3. Na terenie klubu obowiązuje stosowanie sie do zaleceń pracowników klubu i trenerów.

 4. Podstawą do korzystania z obiektów sportowych klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

 5. Rezerwacja obiektu sportowego, odwołanie, czy chęć przełożenia zajęć odbywa się online lub poprzez telefoniczne , osobiste powiadomienie recepcji klubu.

 6. Kluczyk do szafki można pobrać w recepcji. Przed opuszczeniem klubu kluczyk należy zwrócić do recepcji. Jego zgubienie lub zniszczenie jest równoznaczne z wniesieniem opłaty 50zł do kasy klubu.

 7. Za rzeczy pozostawione bez opieki klub nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Pozostawione przez klientów rzeczy składowane są przez okres 1 miesiąca.

 9. Przed rozpoczęciem gry lub ćwiczeń zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry/ćwiczeń/treningu, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

TENIS

 

 1. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Spóźnienie się na rezerwowaną godzinę nie upoważnia do rabatów czy zniżek.

 2. Rezerwacje stałe: 

  A. Za rezerwację stałą uważa się wyłącznie rezerwację przedpłaconą.

  B. Przedpłaty dokonuje się za sezon z góry: letni maj-czerwiec/lipiec/sierpień lub zimowy w dwóch ratach: październik – grudzień oraz styczeń - kwiecień.

  C. O przedłużeniu rezerwacji na kolejny sezon należy poinformować recepcję zawsze najpóźniej tydzień przed końcem miesiąca – klub nie ponosi odpowiedzialności za „utratę terminu“ w przypadku niepoinformowania recepcji.

  D. Opłacony karnet nie podlega zamianie na gotówkę. 

 3. Rezygnacje z rezerwacji.

  A. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających grę, istnieje możliwość anulowania z przeniesieniem płatności maksymalnie jednej godziny w miesiącu przy abonamencie raz w tygodniu i w przypadku abonamentu 2 razy w tygodniu maksymalnie 2 gier (godzin) na inny termin.  

  B. Rezygnacji z rezerwacji indywidualnych należy dokonać najpóźniej na dobę przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi opłatę za wynajem kortu zgodnie z cennikiem. Zwolnienie z w/w opłaty może nastąpić jedynie w przypadku, gdy inny rezerwujący dokona rezerwacji tego terminu.

 4. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego : rakiet i piłek, w cenach podanych w cenniku klubu. Uszkodzenie rakiety, uniemożliwiające dalsze z niej korzystanie wiąże się z poniesiem kosztów w wysokości 50zł.

 5. Gracze zobowiązani są do używania na korcie obuwia sportowego zgodnego z przeznaczeniem.

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl