DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU!

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Klub jest czynny codziennie w godzinach 7 – 23 (dotyczy również świąt), z możliwością wcześniejszego/późniejszego otwarcia lub zamknięcia.

 2. Z oferty klubu mogą korzystać wszystkie chętne osoby bez przeciwskazań zdrowotnych.

 3. Na terenie klubu obowiązuje stosowanie sie do zaleceń pracowników klubu i trenerów.

 4. Podstawą do korzystania z obiektów sportowych klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

 5. Rezerwacja obiektu sportowego, odwołanie, czy chęć przełożenia zajęć odbywa się poprzez telefoniczne lub osobiste powiadomienie recepcji klubu.

 6. Kluczyk do szafki można pobrać w recepcji zostawiając dokument ze zdjęciem. Przed opuszczeniem klubu kluczyk należy zwrócić do recepcji. Jego zgubienie lub zniszczenie jest równoznaczne z wniesieniem opłaty 15zł do kasy klubu.

 7. Za rzeczy pozostawione bez opieki klub nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Pozostawione przez klientów rzeczy składowane są przez okres 1 miesiąca.

 9. Przed rozpoczęciem gry lub ćwiczeń zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry/ćwiczeń/treningu, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

PIŁKA NOŻNA

 

 1. Korzystanie z boiska jest zawsze odpłatne niezależnie od ilości czy wieku osób z niego korzystających.

 2. Rezerwacji stałej dokonuje się poprzez wniesienie przedpłaty za miesiąc z góry (minimum 4 godziny) do kasy klubu.

 3. Rezygnacji z rezerwacji boiska lub jej przełożenie można dokonać najpóźniej 24 godziny przed zarezerwowanym terminem. W innym przpadku rezewujący ponosi koszty wynajmu boiska zgodnie z cennikiem. Zwolnienie z w/w opłaty może nastąpić jedynie w przypadku, gdy inny rezerwujący dokona rezerwacji tego terminu.

 4. W przypadku pobrania kluczyka do szafki należy go zwrócić po grze. Jego zgubienie lub zniszczenie jest równoznaczne z wniesieniem opłaty 15zł do kasy klubu.

 5. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania obuwia sportowego zgodnego z przeznaczeniem. W klubie jest kategoryczny zakaz gry w piłkę nożną w metalowych korkach.

 

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl