DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU!

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl

REGULAMIN

OGÓLNE

 

 1. Klub jest czynny codziennie w godzinach 7 – 23 (dotyczy również świąt), z możliwością wcześniejszego/późniejszego otwarcia lub zamknięcia.

 2. Z oferty klubu mogą korzystać wszystkie chętne osoby bez przeciwskazań zdrowotnych.

 3. Na terenie klubu obowiązuje stosowanie sie do zaleceń pracowników klubu i trenerów.

 4. Podstawą do korzystania z obiektów sportowych klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

 5. Rezerwacja obiektu sportowego, odwołanie, czy chęć przełożenia zajęć odbywa się poprzez telefoniczne lub osobiste powiadomienie recepcji klubu.

 6. Kluczyk do szafki można pobrać w recepcji zostawiając dokument ze zdjęciem. Przed opuszczeniem klubu kluczyk należy zwrócić do recepcji. Jego zgubienie lub zniszczenie jest równoznaczne z wniesieniem opłaty 15zł do kasy klubu.

 7. Za rzeczy pozostawione bez opieki klub nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Pozostawione przez klientów rzeczy składowane są przez okres 1 miesiąca.

 9. Przed rozpoczęciem gry lub ćwiczeń zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry/ćwiczeń/treningu, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

SIŁOWNIA

 

 1. Karnet należy opłacić w recepcji klubu do 7 dnia danego miesiąca.

 2. W przypadku rozpoczęcia treningu w połowie miesiąca pierwsza opłata jest odpowiednio zmniejszona i jest wyrównaniem do końca miesiąca. Kolejne miesiące należy opłacić w całości.

 3. Na siłowni może przebywać tylko osoba posiadająca opłacony karnet lub jednorazowe wejście. Osoby, które nie uiściły opłaty będą wyproszone.

 4. Opłacony karnet należy każdorazowo okazać przed wejściem na siłownię.

 5. Czas treningu jest nielimitowany. W przypadku „wejściówki“ możliwe jest skorzystanie z siłowni w ciągu jednego dnia w godzinach otwarcia klubu. W przypadku abonamentu z siłowni można korzystać codziennie w godzinach otwarcia klubu.

 6. Ćwiczący zobowiązani są do używania na siłowni zmenionego obuwia sportowego.

 7. Po skończeniu ćwieczeń ćwiczący zobowiązani są do odłożenia sprzętu na miejsce. 

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl