DOŁĄCZ DO NAS
NA FACEBOOKU!

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Klub jest czynny codziennie w godzinach 7 – 23 (dotyczy również świąt), z możliwością wcześniejszego/późniejszego otwarcia lub zamknięcia.

 2. Z oferty klubu mogą korzystać wszystkie chętne osoby bez przeciwskazań zdrowotnych.

 3. Na terenie klubu obowiązuje stosowanie sie do zaleceń pracowników klubu i trenerów.

 4. Podstawą do korzystania z obiektów sportowych klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty.

 5. Rezerwacja obiektu sportowego, odwołanie, czy chęć przełożenia zajęć odbywa się poprzez telefoniczne lub osobiste powiadomienie recepcji klubu.

 6. Kluczyk do szafki można pobrać w recepcji zostawiając dokument ze zdjęciem. Przed opuszczeniem klubu kluczyk należy zwrócić do recepcji. Jego zgubienie lub zniszczenie jest równoznaczne z wniesieniem opłaty 15zł do kasy klubu.

 7. Za rzeczy pozostawione bez opieki klub nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Pozostawione przez klientów rzeczy składowane są przez okres 1 miesiąca.

 9. Przed rozpoczęciem gry lub ćwiczeń zalecane jest wykonanie rozgrzewki.

 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry/ćwiczeń/treningu, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

PADEL

 

 1. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej. Spóźnienie się na rezerwowaną godzinę nie upoważnia do rabatów czy zniżek.

 2. Rezerwacje stałe:

        A. Za rezerwację stałą uważa się wyłącznie rezerwację przedpłaconą.

        B. Przedpłaty dokonuje się za miesiąc z góry (minimum 4 godziny).

C. O przedłużeniu rezerwacji na kolejny miesiąc należy poinformować recepcję       zawsze  najpóźniej tydzień przed końcem miesiąca – klub nie ponosi  odpowiedzialności za „utratę terminu“ w przypadku niepoinformowania recepcji.

         D. Opłacony karnet nie podlega zamianie na gotówkę.

 1. Rezygnacje z rezerwacji.

Rezygnacji z rezerwacji kortu lub jej przełożenia można dokonać telefonicznie     najpóźniej 10 godzin przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi opłatę za wynajem kortu zgodnie z cennikiem. Zwolnienie z w/w opłaty może nastąpić jedynie w przypadku, gdy inny rezerwujący dokona rezerwacji tego terminu.

 1. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego : rakiet i piłek, w cenach podanych w cenniku klubu. Uszkodzenie rakiety, uniemożliwiające dalsze z niej korzystanie wiąże się z poniesiem kosztów w wysokości 50zł.

 2. Gracze zobowiązani są do używania na korcie obuwia sportowego zgodnego z przeznaczeniem. 

 

Squash Warszawa Sinus Sport Club Mieczysław Łuczyński
ul. Wał Zawadowski 99
02-986 Warszawa - Wilanów
tel. 22 642 22 82
e-mail: sinus@sinussportclub.pl